وبلاگ شخصی

ایجاد محیطی برای تفکر و تأمل بیشتر

وبلاگ شخصی

ایجاد محیطی برای تفکر و تأمل بیشتر

وبلاگ شخصی

انسانی که عزم به تنها زیستن نموده است، باید از خانه و کاشانه خویش به همان نسبت دوری جوید که از جامعه. من به هنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهایی نمی کنم، هرچند که در اطرافم هیچ کس نباشد. اما اگر کسی می خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را به او نشان بده.((رالف والدو امرسون))

بایگانی
آخرین مطالب

من همینم ...
مُشتی خاک، که روح خدایی در آن دمیده شده است...